ROZPOČTY KRAJŮ

Nápověda

V následujícím textu naleznete vysvětlení jednotlivých částí aplikace a jednoduchý návod jak s aplikací pracovat.

Rozpočty

V záložce rozpočty můžete snadno zobrazit dostupné rozpočty v aplikaci. Zobrazení konkrétního rozpočtu je možno dosáhnout několika způsoby:

Seznam dostupných rozpočtů

Zde je uveden seznam všech aktuálně dostupných rozpočtů. Kliknutím na jeden z odkazů "Vizualizace rozpočtu,Sloupcový graf rozpočtu,Položky rozpočtu" u konkrétního rozpočtu přejdete na danou formu reprezentace rozpočtu. Dále zde můžete nalézt také data, jenž slouží jako podklady k tvorbě jednotlivých reprezentací rozpočtu.

Seznam dostupných rozpočtů pro konkrétní kraj

Kliknutím na konkrétní kraj v seznamu krajů (na vpravo od mapky) dojde k zobrazení seznamu dostupných rozpočtu pro zvolený kraj. Kliknutím na jeden z odkazů "Vizualizace rozpočtu,Sloupcový graf rozpočtu,Položky rozpočtu" u konkrétního rozpočtu přejdete na danou formu reprezentace rozpočtu pro zvolený kraj. Dále zde můžete nalézt také data, jenž slouží jako podklady k tvorbě jednotlivých reprezentací rozpočtu.

Rychlé zobrazení vizualizace rozpočtu

Kliknutím na konkrétní kraj v mapce přejde na vizualizaci rozpočtu za poslední podobí pro zvolený kraj.

Vizualizace rozpočtu

Aplikace níže uvedené základní tři reprezentace dat rozpočtů, nad kterými lze provádět různe operace, jako například omezení dle oblastí zájmů, zobrazovaných hodnot apod. Tyto operace pro příslušný typ reprezentace nalezneme vždy ve vysouvacím postraním panelu na levé straně obrazovky. Tento panel můžeme vysunout kliknutím na symol ">>". Zde pak vybereme příslušné parametry a provedeme změny prostřednictvím tlačítka "Použít", nebo panel můžeme zasunout zpět prostřednictvím "<<".

Vizualizace rozpočtu - planetární model

Reprezentace rozpočtu vhodná především k porovnání položek rozpočtu( a jejich dílčích položek) v rámci jednoho kraje. Rozpočet je zde zobrazen jako "planetární model", kde obíhající planety představují dílčí položky obíhané planety (dané položky). Kliknutím na planetu (položku rozpočtu), jenž obsahuje nějaké dílčí položky, dojde k zobrazení dílčích položek dané planety (položky rozpočtu).

Sloupcový graf

Reprezentace rozpočtu sloupcového grafu různých urovní položek rozpočtu mezi jednotlivými kraji.

Položky rozpočtu

Reprezentace rozpočtu prostřednictvím tabulky, obsahující všchny položky různých urovní daného rozpočtu.

Srovnání rozpočtu

Přehled umožňující porovnat jednotlivé části položek ve vybraných kapitolách, nebo i celkové čerpání jednotlivých krajů. Tyto možnosti omezení nalezneme ve vysouvacím postraním panelu na levé straně obrazovky. Tento panel můžeme vysunout kliknutím na symol ">>". Zde pak vybereme příslušné parametry a provedeme změny prostřednictvím tlačítka "Použít", nebo panel můžeme zasunout zpět prostřednictvím "<<".

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.