ROZPOČTY KRAJŮ

Vizualizace rozpočtu

příjmy 2009 (výsledný)

Pro změnu parametrů položek rozpočtu použijte vysouvací panel v levé části obrazovky, nebo klikněte zde.

<< >>

Parametry vizualizace - položky rozpočtu

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.