ROZPOČTY KRAJŮ

Rozpočty jednotlivých krajů České republiky

Dostupné rozpočty
výdaje 2014 (výsledný)
příjmy 2014 (výsledný)
výdaje 2013 (výsledný)
příjmy 2013 (výsledný)
výdaje 2012 (výsledný)
příjmy 2012 (výsledný)
výdaje 2011 (výsledný)
příjmy 2011 (výsledný)
výdaje 2010 (výsledný)
příjmy 2010 (výsledný)
výdaje 2009 (výsledný)
příjmy 2009 (výsledný)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.